Dark Dragon Lineage 2 - High Five server - Beast Farm Drop & Spoil
Dark Dragon Lineage 2 - High Five server

Dark Dragon Lineage 2 - High Five server
- Beast Farm Drop & Spoil databáze -

Databáze je určena především spoilíkům, kteří se rádi prohánějí po pláních Beast Farm (Wild Beast Pastures).
Seznam dropu a spoilu, šance a počty jsou RETAIL, tedy 1x.

Tato stránka je součástí herního portálu
Dark Dragon Lineage 2 - High Five server

Nastavení:
Drop = 1x
Adena = 1x
Spoil = 1x
Spoil amount = 1x
Jak na to:
1. zvol druh moba: Kookaburra, Buffalo, Cougar nebo Grendel
2. zvol typ krmení: Golden Spice nebo Crystal Spice
3. zvol level moba: základní Baby Alpine, vykrmený Young / Adult / Full Grown

Poznámka:
Gold Spice = Drop, Spoil - méně XP, SP
Crystal Spice = 0 Drop, 0 Spoil - více XP, SP
Vypsané šance jsou pouze orientační

Skutečná % šancí se vypočítávají v závislosti na druhu dropu či spoilu,
který má své členění do skupin a každá skupina má své % nastavení šancí

Více info naleznete v databázích na internetu